Police o C

TV Police na:

Aktualności Inne

GA „Police” zaprasza do składania ofert na dofinansowanie

11 września 2019

Wspieranie rozwoju społeczności lokalnej stanowi jeden z elementów realizowanej strategii Grupy Azoty Police. Policka spółka od wielu lat współpracuje z klubami, stowarzyszeniami, fundacjami i współorganizuje lokalne wydarzenia. Spółka, jako podmiot o szczególnym znaczeniu gospodarczym dla Pomorza Zachodniego wspiera przede wszystkim przedsięwzięcia regionalne dotyczące m. in.:

· sportu, zarówno zawodowego, jak i amatorskiego,

· działalności kulturalnej, również masowej,

· placówek edukacyjnych kształcących dzieci i młodzież,

· inicjatyw proekologicznych realizowanych w regionie,

· akcji społecznych. 

Oferty powinny zawierać:

– dane wnioskodawcy

– dokładny opis przedsięwzięcia/wydarzenia

– oczekiwaną kwotę wsparcia

– wskazanie usług promocyjnych oferowanych przez wnioskodawcę na rzecz Grupy Azoty Police.

Oferty prosimy przesyłać na e-mail:  zchpolice@grupaazoty.com  lub na adres:

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Biuro Public Relations

ul. Kuźnicka 1

72-010 Police

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 17.09.2019 r.

GA „Police” zaprasza do składania ofert na dofinansowanie GA „Police” zaprasza do składania ofert na dofinansowanie GA „Police” zaprasza do składania ofert na dofinansowanie

Pliki Cookies

Informujemy, iż przysługują Pani/Panu określone prawa związane Pani/Pana danymi osobowymi gromadzonymi na naszej stronie internetowej. Zbieramy Pani/Pana dane osobowe zapisane w plikach cookies lub te, które zostawia Pani/Pan korzystając z formularza kontaktowego. Pliki te umożliwiają prawidłowe korzystanie ze strony internetowej www.tvpolice.pl. Zebrane dane wykorzystujemy do celów statystycznych, nie przetwarzamy ich dalszym podmiotom. Prosimy o wyrażenie zgody na magazynowanie Państwa danych w celu działania zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

więcej informacji