Police o C

TV Police na:

Aktualności Oświata

Deklaracja poparcia usamodzielnienia SP Pilchowo odrzucona

29 października 2019

Prawo i Sprawiedliwość złożyło projekt uchwały dotyczący deklaracji w sprawie zachowania ośmiu klas w Szkole Podstawowej w Pilchowie. Deklaracja miała dotyczyć pełnego poparcia działań w kierunku usamodzielnienia szkoły filialnej. Projekt został odrzucony liczbą 12 głosów.

Koalicja Obywatelska zaproponowała by zdjąć uchwałę z porządku obrad w tym momencie i wrócić do rozmowy gdy będzie można z tematem zmierzyć się merytorycznie. Radny Andrzej Rogowski wtórował KO, wysuwając argument niedostatecznej wiedzy dotyczącej wysokości subwencji oświatowej w przyszłym roku. Zaproponował wycofanie uchwały i zmierzenie się z tematem podczas sesji listopadowej. 
Projekt Police poparł projekt PiS choćby po to by stało się to przyczynkiem do dalszych działań. Radny Sławomir Dmochowski (PiS) przekonywał, że uchwała ma charakter czysto deklaracyjny i nie rości skutków finansowych.
Komisja oświaty popiera uchwałę, ale z obecnym stanem wiedzy ją odrzuca. Prosi o czas. 
Radny Kamil Olszewski (PiS) zaangażowany w temat szkoły 
podkreślił, że uchwała jest związana z interesem społecznym i dotyczy wyłącznie poparcia, nie zobowiązań. Radni Gryfa XXI i Koalicji Obywatelskiej podkreślili, że nie chcą deklarować poparcia nie znając przyszłorocznej sytuacji finansowej. Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Ufniarz ocenił projekt uchwały jako działanie polityczne i oznajmił, że na przyszłą sesję sam przygotuje podobny projekt uchwały. 
Ostatecznie w sprawie deklaracji dotyczącej zachowania ośmiu klas w SP Pilchowo za zagłosowało 8 radnych, przeciw 12, nikt się nie wstrzymał.

Odrzucenie uchwały nie oznacza, że prośby mieszkańców Pilchowa i rodziców uczniów SP Pilchowo nie zostaną wysłuchane. Sprawa jest rozwojowa i nie została jeszcze przesądzona.

szerzej w Teletygodniu 01.11.19, 
premiera w Telewizji Police o godz. 17.15

Deklaracja poparcia usamodzielnienia SP Pilchowo odrzucona Deklaracja poparcia usamodzielnienia SP Pilchowo odrzucona Deklaracja poparcia usamodzielnienia SP Pilchowo odrzucona

Pliki Cookies

Informujemy, iż przysługują Pani/Panu określone prawa związane Pani/Pana danymi osobowymi gromadzonymi na naszej stronie internetowej. Zbieramy Pani/Pana dane osobowe zapisane w plikach cookies lub te, które zostawia Pani/Pan korzystając z formularza kontaktowego. Pliki te umożliwiają prawidłowe korzystanie ze strony internetowej www.tvpolice.pl. Zebrane dane wykorzystujemy do celów statystycznych, nie przetwarzamy ich dalszym podmiotom. Prosimy o wyrażenie zgody na magazynowanie Państwa danych w celu działania zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

więcej informacji