Police o C

TV Police na:

Aktualności Społeczność

Państwo Polskie nie chroni ofiar przemocy?

2 grudnia 2019

Takiego zdania jest Sylwia Spurek, europosłanka, która promuje kampanię 16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć pod hasłem Trzymam stronę kobiet. Spurek jest zdania, że kobiety nie są chronione przez państwo. Policja nie posiada uprawnień do natychmiastowej izolacji sprawcy od ofiary. Od momentu złożenia wniosku o wydanie nakazu opuszczenia przez sprawcę mieszkania do momentu orzeczenia sądu, upływa średnio 153 dni.

Państwo Polskie nie chroni ofiar przemocy? Państwo Polskie nie chroni ofiar przemocy? Państwo Polskie nie chroni ofiar przemocy?

Pliki Cookies

Informujemy, iż przysługują Pani/Panu określone prawa związane Pani/Pana danymi osobowymi gromadzonymi na naszej stronie internetowej. Zbieramy Pani/Pana dane osobowe zapisane w plikach cookies lub te, które zostawia Pani/Pan korzystając z formularza kontaktowego. Pliki te umożliwiają prawidłowe korzystanie ze strony internetowej www.tvpolice.pl. Zebrane dane wykorzystujemy do celów statystycznych, nie przetwarzamy ich dalszym podmiotom. Prosimy o wyrażenie zgody na magazynowanie Państwa danych w celu działania zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

więcej informacji