Police o C

TV Police na:

Aktualności Społeczność

PCPR w Policach realizuje program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

12 lutego 2020

„Asystent osoby niepełnosprawnej” to program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, skierowany do pełnoletnich o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powiatu polickiego.

PCPR w Policach realizuje program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” PCPR w Policach realizuje program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” PCPR w Policach realizuje program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Pliki Cookies

Informujemy, iż przysługują Pani/Panu określone prawa związane Pani/Pana danymi osobowymi gromadzonymi na naszej stronie internetowej. Zbieramy Pani/Pana dane osobowe zapisane w plikach cookies lub te, które zostawia Pani/Pan korzystając z formularza kontaktowego. Pliki te umożliwiają prawidłowe korzystanie ze strony internetowej www.tvpolice.pl. Zebrane dane wykorzystujemy do celów statystycznych, nie przetwarzamy ich dalszym podmiotom. Prosimy o wyrażenie zgody na magazynowanie Państwa danych w celu działania zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

więcej informacji